دوشنبه ۲۵ تیر ۱۴۰۳ , ۱۶:۵۷:۴۳
avatar avatar avatar
نوشته شده در ۱۴۰۰/۴/۱۸ ساعت ۱۵:۵۷
لینک کوتاه مطلب:

تلفنهای تماس

توجه: جهت دسترسی به تلفنهای داخلی (شماره های چهار رقمی) عدد ۳۱۸۲ را به اول شماره اضافه نمایید.

استانداری

  • آدرس پستی : سنندج – خیابان امام خمینی – استانداری كردستان
  • كد پستی : ۶۶۱۴۷۳۶۷۹۱
  • نمابر: ۳۳۱۶۴۷۲۲
  • پست الكترونیك : Info@Ostan-kd.ir

 

 

 

دفتر استاندار
مدیر کل حوزه:آقای علی مفاخری ۳۳۱۶۳۸۲۰-۱
نمابر ۳۳۱۶۳۸۱۷
آقایان محمدی – ساعدی نیا ۲۲۶۶-۷
آقایان بناگر – احمدی ۲۲۲۱
خانم زمانی ۲۲۲۰
مشاورین استاندار ۲۳۴۸
اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل
مدیر کل: آقای هیرش رضایی

دفتر: صوفی مجید پور و شیخ احمدی

۲۲۲۲ -۳۳۱۶۴۷۶۷
ایمان زاده و ملایی

کریم پور

۳۳۱۶۳۸۲۲
 یاسینی ۲۳۳۷
حراست
آقای حیدر عبدالملکی ۳۳۱۶۳۸۱۳-۳۳۱۶۳۸۲۴
آقایان تاهو-خداویسی ۲۲۶۳
آقایان شریفیان-خدابنده لو ۲۳۴۷
خانم حسن آبادی ۲۳۶۵
آقای خدابنده لو –خانم یوسفی ۲۲۰۳
خانم غلامی ۲۳۳۳
اطلاعات برادران ۲۳۵۹
اطلاعات خواهران ۲۲۹۷
اطلاعات پارکینگ ۲۲۹۶
اداره کل بازرسی، مدیریت عملکرد وامور حقوقی
مدیر کل:مسعود روحانی ۲۲۷۹ – ۳۳۱۶۳۸۴۲
مسئول دفتر آقای پیام عربیان ۲۲۷۹-۳۳۱۶۳۸۴۲
معاون آقایان شفیعی – حقیری ۲۲۳۹
آقایان امینی-  حسینی ۲۲۶۹
خانم رحمانی – شامی ۲۳۷۵
معاونت سیاسی امنیتی و اجتماعی
معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی آقای حسین خوش‌اقبال ۲۲۶۳۸۱۰
مسئول دفتر: آقای عباس ارشدی ۳۳۱۶۳۸۱۰-۳۳۱۶۳۸۳۳ – ۲۲۱۹
آقای فهیمی ۲۲۹۴-۲۲۱۲
دفتر امنیتی انتظامی
مدیر کل: آقای رضا میرزایی ۳۳۱۶۳۹۵۷
مسئول دفتر: آقای نادری ۲۲۰۲- ۳۳۱۶۳۹۵۷
آقایان شهسواری – مرادی ۲۲۴۲
آقایان علیرضا خدابنده لو- اسفندیاری ۲۲۷۸
آقایان محسن خدابنده لو – قائم پناه ۲۲۵۸
خانم ها خضری – قادریان ۲۲۵۶
امور اجتماعی و شورا
مدیر کل آقای جمال ارشدی ۲۲۸۰ – ۳۳۱۶۳۸۳۲
مسئول دفتر: آقای اصغر نژاد ۳۳۱۶۳۸۳۲-۲۲۸۰
آقایان مبارکی- زارع منش ۲۲۴۸
خانم امجدی-تارا-پاشایی ۲۲۶۸
اقای امید محمدی ۲۲۴۱
هزینه گزینش
رییس هسته گزینش آقای ۳۳۱۶۳۸۳۰-۲۳۹۲
 خانم شعله عزیزی ۲۳۹۰
آقای بابک شاهمرادیان-زمانی محمدی ۲۲۵۳
کمسیون امور بانوان
خانم لیلا آژیر ۲۳۴۵-۳۳۱۶۳۸۱۴
خانم ها همت بلند –رستگار نسب -محمدپور ۲۳۴۵
امور اتباع و مهاجرین
آقای مسلم کاظمی ۳۳۲۳۷۷۰۵ – ۳۳۲۳۷۶۱۵ – ۳۳۲۳۷۶۱۹۰
معاونت  توسعه مدیریت و منابع انسانی
معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی: آقای حسین فیروزی ۲۳۳۹-۲۳۶۰-۳۳۱۶۳۸۴۱
مسئول دفتر: آقای بازالهی ۲۳۳۹-۲۳۶۰-۳۳۱۶۳۸۴۱
مدیر کل فن آوری اطلاعات: آقای مهندس خلیلی ۲۳۱۵-۳۳۱۶۴۱۲۵
آقای فریور ۲۳۵۴
آقایان نوری – ساعدی ۲۳۲۷
آقایان ارغوانی ۲۳۲۸
آقای آقداشی ۲۳۸۲

 

مدیریت توسعه منابع انسانی
مدیرکل : آقای کوهسار دادور ۳۳۱۶۳۸۱۱
آقای ساعد پناه ۲۳۱۸
معاون خانم چاوشی نژاد ۲۳۱۰
احمدی –آقای زارعی ۲۳۱۷
خانم هدایتی پور-کالی-راستین ۲۳۲۳
اداره کل اداری و مالی
مدیر کل: آقای باباعلی مردوخی ۲۳۵۰ – ۳۳۱۶۳۸۳۵
معاون مالی : مرادی ۲۳۸۰
معاون اداری : خانم شیخ الاسلام ۲۲۹۵
مسئول دفتر : آقای محمدی ۳۳۱۶۳۸۳۵-۲۳۵۰
خانم احمدی ۲۳۲۰
آقایان افضلی-حقیقیان ۲۳۳۰
کارگزینی
رئیس آقای امید یعقوبی ۲۲۹۰
آقای آقایی ۲۳۱۶
خانم احمدی ۲۲۲۶
حسینی-فتاحی-محمدی ۲۲۲۶
افضلی ۲۲۳۵
خانم کریمی ۲۳۴۳
دبیرخانه
رئیس اداره دبیرخانه : خانم صوفی مجیدپور ۲۲۲۴-۲۲۲۹
ذکریایی-خضری ۲۲۲۴
آقایان ادب اموز-محمدی-راست خدیو-منیجه زاد-رحیمی ۲۲۵۰
ذیحسابی
رئیس : آقای ظاهری ۳۳۱۶۳۸۴۳ – ۲۳۰۵
معاون: آقای آزاد مرادیان ۲۳۷۱
آقایان بهروز احمدی – آلتونی ۲۳۳۵
خانم قوامی-اساسی ۲۲۴۷
خانم دهنوی-کریمی ۲۲۷۱
آقایان اردلان – شریعتی – صوفی مجیدپور ۲۲۵۹
آقایان رضائیان – مرادی ۲۲۹۹
آقایان رحیمی – ساعدی ۲۲۱۳
تدارکات
آقای کاتورانی ۲۳۴۰ – ۳۳۱۶۶۵۷۲
آقایان: آقایی غفاری- رمشتی ۲۳۶۸
مهمانسرا
آقای زاهدی ۲۲۴۹
طبقه همکف ۲۲۷۶
طبقه دوم ۲۳۳۸ – ۲۳۷۸
طبقه سوم ۲۳۳۶ – ۲۲۶۲
خدمات
آقایان زندسلیمی – محمدی-خانی ۲۳۶۹
آقای پاریاد (اموال) ۲۲۷۰
نقلیه
آقای محمدی ۲۲۳۲
چاپ و تکثیر
خانم رضایی ۲۳۱۲

ساختمان شماره ۲

آدرس پستی: سنندج بلوار پاسداران سه راه نیروی انتظامی جنب دانشگاه علوم پزشکی ساختمان شماره ۲استانداری كردستان تلفن خانه ۷-۳۳۶۶۶۱۸۰
كد پستی : ۶۶۶۶۱۷۷۱۳۱۵۵

معاونت عمرانی
معاون هماهنگی امور عمرانی آقای امیر قادری ۳۳۶۶۷۶۷۹-۸۱
رئیس دفتر آقای ساعدپناه ۳۲۵
خانم گلچینی ۳۲۵-۳۳۶۶۷۶۷۰
آقای مندمی ۳۳۳
دفتر فنی
مدیرکل : آقای صیدی ۳۳۶۶۷۶۷۷ -۷۸
۳۲۷
معاون: ۳۲۸-۳۳۶۶۶۷۶۷۶
آقای مرادی ۳۰۵
آقای مولانایی ۳۰۶
خانم نازک کار ۳۴۲-۳۳۶۶۶۱۸۹
آقای عارفی ۳۲۳
آقای درویشی ۳۴۱
آقای حسنخانی ۳۱۲
آقای وفایی ۳۱۵
آقای اله ویسی ۳۱۱
آقایان محمدی-فرجی -میری ۳۲۶
آقای نجاری ۳۰۸
آقایان سوسنی-قاسم نژاد ۳۵۰
آقای فیضی ۳۴۰
آقای بهرامی ۳۲۰
آقای وثوقی ۳۱۳
دفتر امور شهری
مدیرکل:جمشید اسدی ۳۳۶۶۷۶۷۳-۲۱۳
معاون: آقای کاظمی ۳۳۶۶۷۶۸۳-۳۵۲
آقای جلوه زان ۲۱۴
خانم حسینی ۲۴۴
آقای کاظمی ۲۶۱
آقای معصومی ۲۵۵
آقای تخت فیروزه ۲۱۱
خانم طهماسبی ۲۵۶
آقای تهامی نسب ۲۴۳
خانم عالی ۲۱۵
دفتر امور روستایی
سرپرست: آقای کوروش مرادی ۲۲۱۷-۳۳۶۶۷۶۷۲-۸۲
۲۱۸
خانم معزی ۲۲۲
خانم گرسیوز ۲۲۷
خانم یزدانپرست ۲۲۵
آقای خدامرادی ۳۲۴
خانم احمدی ۳۲۶
کامپیوتر معاونت عمرانی
آقای اسراری ۳۳۶۶۷۶۷۵-۲۲۹
سازمان همیاری شهرداریهای استان
مدیر عامل آقای الله‌مرادی ۳۳۷۲۶۲۶۲
سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
رییس سازمان: بهرام نصرالهی زاده ۳۳۶۶۶۱۹۰-۱۹۰
مسئول دفتر : آقای پیمان سعیدی‌نیا ۳۰۳
مسوول روابط عمومی آقای قباد آرش ۳۰۰
مسئول پیگیری آقای حسن توکلی ۳۰۴
مرکز آموزش وپژوهش دفتر برنامه ریزی
مدیر کل آقای محمدی ۳۳۶۶۴۶۸۲-۳۳۶۶۴۶۸۸
۱۱۸
مدیر کل : آقای اردشیر همتی ۳۳۶۶۶۱۹۱-۳۰۱
معاون بودجه ۳۳۶۶۶۱۹۷-۲۸۵
آقای امامقلی ۳۳۶۶۴۶۸۴-۱۲۲-۱۳۷ معاون برنامه ریزی ۳۳۶۶۶۱۹۶-۲۸۶
خانم گویلی-گلباغی ۱۲۴-۱۲۵ آقای سعید نیا ۲۶۰
آقای مجیدی-مرادی ۱۲۷-۱۲۸ آقای کریمیان ۲۶۲
آقای رحیمی-فیضی ۱۲۶ آقای حکمت نیا ۲۷۷
خانم مرادی ۱۳۳-۱۳۴ آقای مردوخی ۲۷۸
ویسانی ۱۳۲ آقای عقبایی ۲۹۲
آقای برومندی ۱۲۹ خانم جنتی ۲۹۴
اتاق کشیک ۱۴۴ خانم جهانتابی ۲۹۶
خانم قناعت ۲۹۵
آقای محمدی ۲۸۱
آقای کتابی ۲۶۳
خانم حسینی ۲۸۹
آقای امینی ۲۸۰
آقای احمدی ۲۹۰
خانم قادری ۲۸۴

بالا

 

دفتر آمار و اطلاعات و GIS
مدیر کل: آقای سالمی ۳۶۰

۳۳۶۶۶۱۹۵

معاون: آقای صمدیان ۳۶۳

۳۳۶۶۶۱۸۷

مسول دفتر: آقای ۳۶۰
رئیس گروه جمع آوری آمارهای ثبتی و عمومی: آقای کتاب اللهی ۲۶۵
رئیس گروه حسابهای منطقه ای: آقای کیانی ۲۳۳
رئیس گروه استخراج و بازبینی: آقای حیدری ۲۵۳
آقای رضایی

آقای وفایی

اقای محمدنژاد

آقای شریفی

آقای محمودی

آقای باباجانی

۲۶۷

۲۶۶

۲۹۸

۲۷۲

۳۲۵

۲۳۳

 

 

فرمانداریهای استان کردستان
بانه: محمد فلاحی ۳۴۲۶۸۵۰۵
بیجار :بیژن زندیه ۳۸۲۲۴۳۶۸
دیواندره : جعفر توان ۳۸۷۲۲۵۸۰
سقز : علی‌اکبر ورمقانی ۳۶۲۲۴۵۳۵
سنندج: ابراهیم زارعی ۳۳۲۸۶۳۷۶
مریوان:محمد شفیعی ۳۴۶۰۱۱۴۲
قروه:پرویز کولانی ۳۵۲۲۳۷۲۰
کامیاران : سرپرست ۳۵۵۲۴۰۵۰
سروآباد: سرپرست ۳۴۸۲۳۵۳۵

 

شهرداریهای استان کردستان
بانه ۰۸۷۵۴۲ ۲۰۴۴۵
بیجار ۰۸۷۲۴۲ ۳۹۰۰ – ۴۰۱۰
سقز ۰۸۷۴ ۳۲۲۸۸۶۳
سنندج ۰۸۷۱ ۲۲۵۵۲۹۵ – ۲۲۶۶۰۰۱
دیواندره ۰۸۷۳۷۲ ۲۷۱۰
مریوان ۰۸۷۵۳۲ ۲۱۴۴۵
کامیاران ۰۸۷۲۳۵۲ ۲۶۲۵ – ۲۶۱۰
دهگلان ۰۸۷۲۵۶۲ ۳۱۳۰
سروآباد ۰۸۷۵۳۸۲ ۳۵۱۰

بازدید [ ۴۶۲۸۴ ]