شنبه ۱۲ فروردین ۱۴۰۲ , ۱۰:۰۹:۰۰
avatar avatar avatar
نوشته شده در ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ ساعت ۲۳:۰۹
لینک کوتاه مطلب:

جهت بررسی رعایت الگوی مصرف گاز

از ادارات و بانک های سطح شهرستان بازدید شد

فرماندار شهرستان قروه "مهندس خلیل فعله گری" به همراه رئیس شرکت گاز این شهرستان جهت بررسی رعایت الگوی مصرف گاز برخی ارگان های دولتی از ادارات و بانک های این شهرستان بازدید بعمل آورد.

فرماندار شهرستان قروه “مهندس خلیل فعله گری” به همراه رئیس شرکت گاز این شهرستان جهت بررسی رعایت الگوی مصرف گاز برخی ارگان های دولتی از ادارات و بانک های این شهرستان بازدید بعمل آورد.
در این بازدیدها وضعیت استاندارد استفاده ادارات و بانک ها در مصرف گاز و سنجش دمای آنها بررسی شد.

 

دیماه ۱۴۰۱